İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin. (Araf 54)

Anlamı:

Gerçekten sizin Rabbiniz, altı günde gökleri ve yeri yaratan, sonra arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü, durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmak da, emir de (yalnızca) O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. 
 
Jinekolog doktor
Nalan Karacaoğlu

(gynecologist and obstetrician)

bayan jinekolog doktor | bahçelievler |kadın doğum uzmanı

© 2013  Jinekolog bayan doktor dr female  gynecologist en iyi  kadın doğum uzmanı avrupa yakası doctor cosmetic surgery jinekoloji  istanbul Turkey